Friday, July 30, 2010

Prayers requested for Fr. Buddy


JULY 30, 2010 - Fr. Salvador "Buddy" Yun, parish priest of the Archdiocesan Shrine of St. Anne, is presently confined in the Intensive Care Unit of the New Medical City, Pasig City.

Pasig Bishop Francisco C. San Diego requests that all parishes recite the following prayer for his speedy recovery:

Lord our God,
You sent your Son into the world
to bear our infirmities and to endure our sufferings.
For our priest, Fr. Salvador Yun, your servant who is sick,
we ask that your blessing will give him strength to overcome his weakness
through the power of patience and the comfort of hope,
and that with your aid, he will soon be restored to health.

We ask this throuh Christ our Lord. Amen.

The tagalog prayer is as follows:

Ama naming makapangyarihan,
Ikaw ang kagalingan ng mga nananalig kailanman.
Dinggin Mo ang aming dalangin
para sa aming pari na si Pader Salvador Yun,
na aming hinihinging tulungan Mo at kaawaan,
upang sa pagbabalik ng kanyang kagalingan,
Ikaw ay mapasalamatan sa pagtitipon ng iyong Sambayanan
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen.

3 comments:

peter said...

may you rest in peace my friend. till we meet again.

tony said...

Maraming marami pong salamat Father Buddy sa mga ibnahagi sa sambayanang katoliko lalong lalo na dito sa santolan.

tony and family

tony said...

Maraming marami pong salamat Father Buddy sa mga ibnahagi sa sambayanang katoliko lalong lalo na dito sa santolan.

tony and family