Saturday, May 8, 2010

Advisory from the Ministry of Media and Public Affairs

To all Parish Priests:


Dear Reverend Fathers,

Peace in the Risen Lord!

We are pleased to deliver to your Reverences copies of Free DALOY for your parishioners. Please distribute it on Sunday, May 9, 2010, as the articles are as relevant as the Elections that will be held the next day. This would be a good way celebrate the 44th World Communications Day in our parishes and diocese through the reactivation of DALOY.

Secondly, in line with the celebration of the World Day of Communications on May 16, 2010, Ascension Sunday, may I request your Reverences to read the Pastoral Letter of His Excellency, Most Rev. Francisco C. San Diego, D.D. titled, “GAMITIN ANG DIGITAL MEDIA SA PAGLILINGKOD SA SALITA”.

Thirdly, there will be a Second Collection for the Celebration of World Communications Day on May 16. 20 percent of the proceeds will go the Episcopal Commission on Social Communications while the rest will be used for the on-going production of DALOY and continuing formation of our Media Ministers. Please remit your contributions to the “Roman Catholic Bishop of Pasig” as soon as possible.

Last but not the least, as part of the World Communications Day celebration, may we invite your Media representatives to attend the meeting on May 14, Friday, 7:30 p.m. at the Domus Mariae, Immaculate Conception Cathedral, for the evaluation of DALOY and to prepare to be installed by Bishop Francisco C. San Diego as your parish Minister of Media and Public Affairs on Saturday, May 15, 2010 at 10:30 a.m.

Let us pray for a fruitful Media Ministry up ahead with the support and guidance of our Beloved Bishop, Francisco C. San Diego, D.D.


Fr. Lito Jopson

Media and Public Affairs Minister

“GAMITIN ANG DIGITAL MEDIA SA PAGLILINGKOD SA SALITA”

LIHAM PASTORAL


Minamahal kong bayan ng Diyos sa Diyosesis ng Pasig:

Sumusulat ako upang ipabatid sa inyo na ang Linggo ng Pag-akyat ni Kristo sa langit nitong ika-16 ng Mayo ay tinatawag ding “Pandaigdigang Araw ng Komunikasyon”. Taun-taon at ngayon sa ika-apatnapu’t apat na pagkakataon, ang Santo Papa ay nagpapahayag ng kanyang mensahe sa buong mundo ukol sa maayos paggamit ng Mass Media upang maipangalat ang Mabuting Balita, tulad ng atas na binigay ng Panginoon sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit na “ipahayag ang Mabuting Balita at gawin mga alagad ko ang lahat ng mga bansa.” (Mateo 28,20)

Sa taong ito, na tinatawag ding “Taon ng mga Pari”, minarapat ni Santo Papa Benito XVI na magpahayag ng mensahe ukol sa “Digital World” na may kaugnayan sa mga pari. Dito, linilinaw ng Santo Papa na malaki ang maitutulong ng Bagong Media sa mga pari upang “ipahayag ang Salita ng Diyos at isulong ang Komunio kasama ni Kristo at sa Kanya.”

Pahayag ng Santo Papa, “Ang mga pari ngayon ay nakatayo sa harapan ng makabagong panahon: kung ang mga bagong teknolohiya ay nakalilikha ng mas malalim na uri na pakikipag-ugnayan ng mga tao kahit sa malalayong lugar, tinatawag ang mga pari na tumugon sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya sa paglilingkod sa Salita ng Diyos.

Ang mga Web sites, blog, larawan at panooring “digital”, kasama ang mga naunang media ay maaaring makapagbukas ng bagong pamamaraan para sa dialogo, pagpagtuturo ng pananampalataya, at katekesis.”

Ngunit higit sa kaalaman ng mga pari sa mundo ng digital communications ay ang paghubog ng kanilang pusong pampari - ang kanilang kaugnayan kay Kristo. Ayon sa ating Santo Papa, “Ito ang pinakakaluluwa ng ministerio ng isang pari; nagdudulot ito ng buhay sa kanyang gawaing pastoral, ang kanyang pagkakabit kay Kristo.”

Mga kapatid, ipagdasal natin ang ating mga pari! Misyon nilang magtatag ng tunay na pakikipagkapwa-kalooban at magbigay-saksi sa buhay na nagmumula sa pakikinig ng Ebanghelyo ni Hesus, ang walang-hanggang Anak na dumating sa ating piling para sa ating kaligtasan.

Minamahal ko mga pari, huwag ninyong kalilimutan na ang pagiging mabunga ng inyong pagkapari ay nagmumula kay Kristo mismo na natatagpuan at pinakikinggan sa panalangin, ipinapa- hayag sa pagtuturo at pagsaksi sa buhay, at nakikilala, minamahal at ipinagdiriwang sa mga sakramento lalo na sa Banal na Eukaristiya at Pagpapatawad.”

Ang mga bagong teknolohiya ay ang bagong pagtatagpo ng iba’t ibang media. Nawa’y sa gitna nito matagpuan natin ang presensya ni Kristo, hindi lamang sa makabagong pamamaraan kundi sa pinakapuso ng kanyang mga hinirang, ang mga pari nating inatasang magpangalat ng Mabuting Balita ng Kaligtasan!

Ang inyo Servus Dei,


+FRANCISCO C. SAN DIEGO, D.D.
Obispo ng Pasig

Wednesday, May 5, 2010

Pray for your priests - Bishop Francisco

BY FR. JOSELITO JOPSON

PASIG CITY – Pasig Bis-hop Francisco C. San Diego implored the people to pray for their priests.
Speaking before a multitude of parishioners at the Holy Thursday Chrism mass at the Immaculate Conception Cathedral last March 31, 2010, the Bishop underscored the importance of the role of the priests as highlighted in the Year of the Priests proclaimed by the holy Father, Pope Benedict the XVI, also coinciding with the 150th birth anniversary of the cure of Ars and the patron of parish priests, St. John Marie Vianney.
“(St. John Marie Vianney) tried as a young priest to perform the ministry in the administration of the sacraments, especially the sacrament of penance, which in turn, in hearing confessions to people even from other parishes, many of them became Catholics,” the bishop narrated.
The Bishop reminded the clergy or their role to be “Other Christ.” Quoting from St. John Vianney, “If I will meet a priest and angel, I will first greet the priest. Why? What can the priest do what the angel couldn’t? That is the celebration of the Holy Eucharist.”
The bishop also advised the faithful to call for the priests when there is a dying member of the family.
He also prohibited holding of funeral masses during Sundays. “The Sunday mass is for the living, not for the dead. Funeral masses are not held on Mondays because of the people’s superstitious beliefs,” clarified the bishop.
The summary of the obligation of the priest is “cura animarum”, that is, the care of souls. “The disciples were sent by God to different places to preach the word, so we have to preach and care for souls,” the bishop reminds his priests.
“Why be ashamed? Is it shameful to save souls? That is one way you have a member of the family, call on the priests of the church. Why? He will give the last rite to the sick person to enter to heaven.”
He also reminded the faithful of their responsibility to save souls. “It is necessary for the lay apostolate to save souls. This is what you have neglected. Because when I ask (the lay), ‘Did the deceased receive the last sacrament?’ The common answer is that they are ashamed, because people might think the member will die.”
The mass was attended by all the priests of the diocese of Pasig together with guest priests and the lay people representing the parishes.