Saturday, March 31, 2012

HOMILIYA NI OBISPO MYLO HUBERT C. VERGARA D.D. SA KANYANG IKA-22 ANIBERSARYO NG PAGKAPARI


Alam niyo mga minamahal na kapatid, tuwing nadiriwang po kami ng anibersaryo bilang mga pari, pumapasok sa isipan at puso namin ang pagtatanong kahit nagpapasalamat kami sa handog na bokasyon ng biyaya ng bokasyon na bigay sa amin, “Bakit nga ba ako nagpari?  Bakit nga ba?”

Naalala ko po nong bago pumasok sa seminaryo, iinterbyuhin ka ng isang pari.  Itatanong sa iyo, “Bakit mo ba gustong mag-pari?” at maraming sagot dyan.

Naalala ko ang sagot ko, yun daw kalimitang sagot ay “Gustong kong mag-serve.  Gusto kong maglingkod sa Diyos.” 

Iba po yung sagot ko.  Sinagot ko, “kasi gusto kong mapalalim yong pakikipag-ugnayan ko sa Panginoon.”

Iyon po ang sagot ko.  Naroon pa rin po ako sa paghahanap.  May tawag pero may pagkilatis. 

Maliwanag po sa aking tinutunton ko pa itong kalooban ng Diyos kaya nasabi ko na kaya gusto kong pumasok sa seminaryo, kaya po gusto kong magpari ay para mapalalim ang aking pakikipag-ugnayan sa Diyos.

Alam niyo po, may ibabahagi po ako sa inyo ngayong misang ito.  Naisip ko na sa loob ng dalawangpu’t dalawang taon ko bilang pari, ang katotohanan ay babalik ako sa sagot ko sa tanong, “Ba’t ba ako nagpari?”

Talagang totoo iyon hanggang ngayon.  Gusto kong palalimin ang pakikipag-ugnayan ko sa Diyos at nakikita ko kung mayroong isang lugar na sabihin na nating situasyon sa aking buhay kung saan pakiramdam ko ay naroon ang sa aki’y hindi lang konsolasyon kundi proteksyon.

Sabi nga po sa Ingles, “Where you feel you’re most secured,” ang isasagot ko po sa inyo ay kapag ako ay nasa kapilya ko’t nagdarasal. Doon pakiramdam ko ako ay protektado ng Diyos.

Bilang lingkod ng Panginoon, ito ang maliwanang sa akin pagkatapos po ng dalawangpu’t dalawang taon na kung hindi dahil sa Diyos, hindi po ako titindig ngayon at mananatiling pari at maglilingkod bilang Obispo.  At sigurado din ako na sasabihin po sa inyo ng mga paring naririto kung hindi dahil sa Diyos hindi po kami mananatiling maging pari.

Kaya po nasabi ni Propeta Isaias sa ating unang pagbasa na sumakanya ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon.  Kaya nasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas na handa siyang maglingkod at ialay ang sarili dahil sa Panginoong Hesukristo. 

Kaya nasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na siya’y mabuting pastol at handing ialay ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa.

Kung mayroong nais akong ibahagi sa inyo na katangian ng isang mabuting lingkod ng Panginoon, katangian dapat ng isang lingkod ay mahawakan niya ang Panginoon sa kanyang buhay dahil ang Panginoon ang kanyang ibabahagi sa kanyang paglilingkuran.

Kaninang umaga na nagdadasal ako, nagdadasal po ako sa Blessed Sacrament, binabalikan ko ang araw ng aking ordinasyon at yung gabi bago ako naordinahan.

Noong nabubuhay pa si Cardinal Sin, ang kinagawian ay kailangan kang matulog sa Villa San Miguel.  Doon sa tahanan niya, lahat po ng oordinahan ay kailangang kasama niya at kasabay niyang pupunta sa Cathedral. 

Kinabukasan, naranasan ko po ito, pito po kami noon na inordinahan at doon kami natulog.  Magkakasama kami at noong gabing iyon, binigyan po kami ng kaunting panayam ng yumaong Jaime Cardinal Sin.  Nagbigay po siya ng pangaral.  Nagkataon di po ba ngayon March 24?  Noong inordinahan po kami Sabado din ng March 24.

Pero noong araw na iyon sa Liturgical Calendar ipinagdiwang yong Feast of the Annunciation.   Naalala ninyo, kung titignan niyo ang Ordo, ang pagdiriwang ng Annunciation ay sa Lunes di ba?  Dahil sumagasa sa Linggo ang ika-25 ng Marso.  Pero nagkataon po na iyon ang nakalagay sa kalendaryo kaya ang pagdiriwang din po ng aming ordinasyon ay Dakilang Kapistahan ng Annunciation.

At di ko makakalimutan ang sinabi ni Cardinal Sin.  Pangaral niya bago kami matulog, sabi niya, “Tomorrow you will conceive Christ.  Annunciation bukas, magsisimula na paglilihi niyo.”

Iniisip ko kung ano’ng ibig sabihin noon.  ‘At pagkatapos ng siyam na buwan, manganganak kayo at ibabahagi niyo si Kristo,’ parang sinabi niya sa ordinasyon ninyo,  “Si Kristo’y sasainyo at ibabahagi niyo sa inyong paglilingkod.”

Ito po ang katotohanan ng isang lingkod kapag tinanggap mo ang Panginoon Hesukristo.  Sumaiyo ang Panginoong Hesukristo.  Ito’y walang ibang kauuwian kundi ibahagi ang Panginoong Hesukristo.  Ito ang buhay ng isang pari, ng isang madre, ng isang relihiyosong pari, at ng isang layko.

Araw-araw, kapag nagmimisa, nagsisimba po tayo, tinatanggap natin si Kristo sa banal na komunyon, hamong ibahagi siya, hamon ipakilala siya, hamon ay ipahayag siya upang makilala siya, maramdaman, marinig, maranasan ang Diyos ng pag-ibig, walang iba kundi ang Panginoon Hesukristo.

Friday, March 30, 2012

Ang Tunay na Kristiyanong Lider


Sa nagdaang proseso ng pagpipili ng mga na lider-lingkod na magpapatuloy na alagaan ang kapakanan ng mga mananampalatayang binubuo ng Parokya, minarapat nating ipahayag sa pamamagitan ng Salita ng Diyos at turo ng Simbahan ang mga katangian ng isang Kristiyanong lider-lingkod.
   Una, binigyang liwanag na ng Simbahan noon pa man ang pagkakaiba ng pagpipili’t katangian ng mga lider na binubuo ng Simbahan at yaong mga hari’t lider sa sibil o sekular na daigdig.
   Sa huling Hapunan noong hinugasan niya ang mga paa ng mga apostol, sinabi ni Hesus, “Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon. Tama ang sinasabi ninyo sapagkat ako nga.  Yamang ako na inyong Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din nga kayong maghugasan ng mga paa ng isa’t isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin ang tulad ng ginawa ko sa inyo.” (Jn 13: 14 – 15)
 Pinagtibay ito ng Simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pari na itinalagang maglingkod at hindi maaaring maging alipin ng alinmang partido o ideolohiya. “Ang kanilang gampanin ay maging tagapamalita ng Mabuting Balita at pastol ng Simbahan upang maabot ang spiritual na paglago ng Katawan ni Kristo.” (Presbyterorum Ordinis no. 6)
   Sa Code of Canon Law, ang Pastoral Council ay kinabubuuan ng miyembro ng Kristiyanong mananampalataya “na may ganap na pakikipag-ugnayan sa Katolikong Simbahan – mga pari, miyembro ng “Consecrated life”, at mga laiko – na hinirang sa pamamaraang ipinasya ng Obispo ng Diyosesis.” (Can. 512)    
    Walang iba maliban sa mga miyembro ng Kristiyanong mananampalataya na bantog sa matibay na pananampalataya, matuwid na pag-uugali, at kahinahunan ang mahihirang sa Pastoral Council. (Can 512, 3)
   Ang Pastoral Council ay may papel na pagsangguni lamang at itinitipon ng Obispo ng diosesis batay sa pangangailangan ng pastoral na gawain. (Canon 514, 1)
   Sa Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas, ang pinakagabay sa bawat nasa kapangyarihan ay siya dapat nasa buong paglilingkod sa ngalan ni Kristo at may responsibilidad, pagtalima, at paggalang mula sa kanyang mga miyembro. (PCP II, Art. 40, 1)  Ang patutunguhan ng lahat ng ito ay sa ganap na pakikilahok ng mga miyembrong bumubuo ng Simbahan o Katawan ni Kristo.
   Sa kahuli-hulihan, pakinggan natin ang Panginoong Hesukristo, “Hindi ninyo ako hinirang ngunit ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo. Ang dahilan ay upang kayo ay humayo at mamunga at ang inyong bunga ay manatili.” (Jn 15, 16)
   Kung sino ang nais mamuno ay unang maging lingkod. “Sinumang ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Maging katulad siya ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at magbigay ng kaniyang buhay na pantubos sa marami.” (Mt. 20, 26 – 28)
   Kung sino mang nais na sumunod kay Kristo ay magpasan ng kanyang krus. Sinabi niya sa lahat, “Kung ang sinuman magnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kaniyang sarili. Pasanin niya araw-araw ang kaniyang krus at sumunod sa akin.” (Lk. 9, 23)
   Sa pagpasok natin sa misteryo ng pag-aalay ni Kristo sa krus nitong Kuwaresma, pagnilayan at isabuhay natin ang diwa ng isang Kristiyanong lider-lingkod. (Fr. Joselito Jopson - Parish Priest Sto. Rosario de Pasig Parish)

Monday, March 12, 2012

Lenten Offerings of Sto. Tomas de Villanueva Parish


This Lent, the parishioners of Sto. Tomas will experience not one, but a weekly recollection centering on key themes offered by the season.  Every Wednesday after Ash Wednesday, the parish holds a mini-recollection followed by a moving prayer service for the participants.  The event takes place after the evening Mass and Perpetual Help Novena at 6pm.
   The first recollection on Feb. 29 was given by the parish priest, Fr. Ramil R. Marcos.  The second was given on Mar. 7 by His Excellency Bishop Mylo Hubert Vergara, DD, the Bishop of Pasig.  The next 3 Wednesdays will showcase the reflections of Bro. Christian Santos,  Bro. Aldrin Cenizal MS and Fr. Joel Lofamia, guest priest of Sto. Tomas Parish. 
   The parish also offers not one Kumpisalang Bayan but a weekly opportunity for the sacrament.  Every Friday, at 7pm, the priests of the parish sit on the Confessional as a commitment to the people who wish to come. For the past two years, record numbers in this parish have been to Confession during Lent.  People queuing for Confession form a long line from the sacristy up to the parish hall and even at times up to the guard house near the gate of the church.  Several priests also help the parish priest and his guest priest in ministering to the people.

Sto. Tomas de Villanueva prepares for Diamond Jubilee


   The year 2013 is important for the Catholic faithful of Santolan and Dela Paz, Pasig City.  Next year, the parish of Sto. Tomas de Villanueva will turn 60!  As such, the parish is the 4th oldest parish in the Diocese of Pasig, following in the senior status of the churches of the Immaculate Conception Cathedral in Pasig, Sta. Ana Shrine in Taguig City and San Roque Parish in Pateros.
 
 To highlight this important event, this year 2012, the parish focuses on the faith formation of the people together with an intense emphasis on the life and message of the patron, Sto. Tomas de Villanueva. This saint, relatively unknown in the Manila area, was a great Augustinian bishop and man of charity.  But in the urban metropolis, few know his life and legacy.  Sto. Tomas Parish wants to draw people to appreciate their patron and so gain from his example of love for God and service to the poor.
 
 A chapel of Pasig, Santolan was elevated to the status of a parish by the then Archbishop of Manila, Rufino Cardinal Santos.  Then the parish became part of the Diocese of Antipolo. When the Diocese of Pasig was created, the parish again transferred to this new jurisdiction.  This remarkable history makes the 60th anniversary even more important in the hearts of its parishioners. 

Sunday, March 11, 2012

Announcing the forthcoming diaconal ordinations

The Roman Catholic Diocese of Pasig, San Jose Major Seminary, St. Joseph Regional Seminary, the Parishes of Immaculate Conception Cathedral, St. Jude Thaddeus, and the families of the ordinands formally invite everyone to the Solemn Eucharistic Celebration and the Diaconal Ordination through the Imposition of Hands and Consecratory Prayer of Sems. Michael Israel Tañada Ortega and Edmond Retorico Reynaldo to be presided by His Excellency, Most Rev. Mylo Hubert C. Vergara, D.D. on Saturday, March 31, 2012, 9 am at the Immaculate Conception Cathedral, Plaza Rizal, Malinao, Pasig City.

The chosen theme of the ordinands is: "Diakonia: Maglingkod tulad ni Kristo."

Saturday, March 10, 2012

Happy 35th anniversary, Fr. Marcel Prudente!

The Roman Catholic Bishop of Pasig, the clergy, the lay faithful and the parish community of St. Ignatius of Loyola greet Fr. Marcelino Prudente a warm 35th sacerdotal anniversary.

He will celebrate his thanksgiving mass at the Sta. Rosa de Lima Parish Bagong Ilog on March 11, 2012, Sunday, at 6 pm.  Pasig Bishop Mylo Hubert Vergara will be the main celebrant.

We are ready to follow the tweets of parishes

For parishes and schools in the Diocese of Pasig, we would like to know what is going on in your parishes. Join the twitter world and tweet to us all your activities. God bless! Here is our address:

http://twitter.com/#!/DioceseofPasig

Friday, March 9, 2012

Ordination Bann

The Diocese of Pasig is informing the upcoming Diaconate Ordination of Seminarians Michael Ortega and Edmund Retorico Reynaldo on March 31, 2012 at the Cathedral of the Immaculate Conception, Pasig City by the Most Rev. Mylo Hubert Vergara, D.D.

Sem. Michael Ortega of San Jose Seminary is the son of Mr. Reylindo Ortega and Mrs. Myrna T. Ortega and resides at 29 East Drive, Doña Binday Subdivision, Malinao, Pasig City.

Sem. Edmond Retorico Reynaldo of St. Joseph Regional Seminary, Jaro, Ilo-ilo City is the son of Mr. Felipe Relis Reynaldo (deceased) and Mrs. Beatriz Retorico Reynaldo, and resides at #22 Dama de Noche Street, de Castro Subdivision, Sta. Lucia, Pasig City.

Kindly inform the Chancery for any problem that can affect the ordination of the two seminarians. You may contact the Chancery at telephone numbers 643-9325, 643-9361, 643-9276 or email us at dioceseofpasig@gmail.com.

Proclaiming the Gospel to the e-generation

BY HIS EXCELLENCY, BISHOP MYLO HUBERT VERGARA, D.D.

When Jesus commissioned His disciples, His had a demanding directive: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.” (Mark 16:15)) In our contemporary time, one very significant question to ask is:  How do we proclaim the gospel to the electronic generation or the so-called e-generation in our midst? Read more

4th Diocesan Pastoral Assembly

The Diocesan Pastoral Ministry of the Diocese of Pasig will be having its 4th Diocesan Pastoral Assembly on the 24th day of March at Santa Clara de Montefalco Parish. It will be attended by the ministries, commissions, organizations and movements from the different parishes of the diocese. It will be a half day activity; it will start at around 7:30 in the morning to 12:00 noon. Delegates are encouraged to bring their own snack food. For more information about the said general assembly you may contact the diocesan pastoral ministry coordinator, Fr. Orlando Cantillon with the number 643-7038. 10 delegates per parish are requested to attend.

Source: dioceseofpasig.org

Kuwaresma: pagpapalalim ng pananalig, pag-asa at pag-ibig

 Ni Cecile ng Sta. Clara de Montefalco Parish

Sabado nang umaga, ika-25 ng Pebrero, 2012, nang magtipon ang halos lahat ng kinatawan ng Diyosesis ng Pasig dito sa Sta. Clara de Montefalco para sa unang Diocesan Lenten Recollection. Sa pangunguna ni Bishop Mylo Hubert C. Vergara, ang tema ng pagtitipon ay: KUWARESMA, BILANG PAGPAPALALIM NG PANANALIG, PAG-ASA AT PAG-IBIG.

Ang pagtitipong iyon, kasama ang mga kura paroko, paring lingkod, relihiyoso, layko at mananampalataya mula sa apat na bikaryato ng Diyosesis ng Pasig (Pasig, Pateros at Taguig) ay nag-ugat sa ipinangako ni Obispo Mylo na tayong lahat na kanyang kawan ay kanyang aalagaan.  Basahin ang buong istorya

Latest News as of March 9, 2012

Headline news:

Kuwaresma: Pagpapalalim ng pagnanalig, pagasa at pagibig

Proclaiming the Gospel to the E-generation

Handa ka na ba?

Breaking News! Cardinal Sanchez dies at 91

Church news

Message of the Holy Father, Pope Benedict XVI for Lent

CBCP lauds the canonization of Bl. Pedro Calungsod

Diocesan news

Ordination Bann

Parish News

PPC Installation in Sto. Rosario de Pasig

Sta. Rosa de Lima Parish elects PPC officers 2011 - 2013

St. Jude launches fund-raising to build a bell tower at maligayang pagdating sa bagong Pari

Santa Marta Parish prepares Holy Week Services

Isang taong pagdiriwang para sa 50 taon ng STO NIÑO PARISH DE TAGUIG

San Sebastian presents Holy Week activities

Diocese of Pasig Website

The Diocese of Pasig has an official website at http://dioceseofpasig.org.  Visit our website.

Meanwhile, we are coming out with a more interactive and animated social networking system for you.

God bless! - Fr. Lito Jopson, Media Minister, Diocese of Pasig